1fishingbutt-og.gif

Osa­kas­kun­nan vuo­si­kokous 13.11.2020 Museolla

1. Kokouksen avaus: 

                  Osakaskunnan puheenjohtaja Arto Iivari avasi kokouksen kello 19:17


2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta:

                 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Iivari ja sihteeriksi Arto Salopaasi


3. Osanottajat:

                Kokouksessa läsnä Arto Iivari,Hannu Iivari,Arto Salopaasi,Jarmo Peltola

                ja Tapio Mäkinen


4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta:

                Pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jik­si valittiin Tapio mäkinen ja Hannu Iivari


5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen:

                Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.Kokousilmoitus ollut osakaskunnan

                kotisivuilla www.py­ter­lah­den­osa­kas­kun­ta.fi ja Kaakonkulmassa 29.10.2020


6. Esityslistan hyväksyminen:

                Esityslista hyväksyttiin


7. Toimiertomntakus vuodelta 2019:

               Toimintakertomus hyväksyttiin


8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020:

               Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 hyväksyttiin


9. Tilit ja tilintarkastajan lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen:

               Osakaskunnan sihteeri luki tilit ja tilintarkastajan lausunnon,jonka jälkeen

               tilinpäätös vahvistettiin.


10. Vastuuvapauden myöntäminen:

               Tili-ja toimintakertomuksen perusteella myönnettiin hallitukselle ja muille tili-

               tilivelvollisille yksimielisesti vastuuvapaus vuodelle 2019.


11. Vuoden 2020 talousarvion vahvistaminen:

               Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2020,jonka ylijäämä on 1085,52 euroa.


12. Toi­min­nan­tar­kas­ta­jan valinta vuodelle 2021:

              Toi­min­nan­tar­kas­ta­jak­si valittiin Seppo Rintelä13. Johtokunnan jäsenten valinta kahden erovuoroisen tilalle:

                Seuraavat kaksi vuotta johtokunta on entinen


14. Pöytäkirja nähtävillä:

                Pöytäkirja nähtävillä osakaskunnan kotisivuilla www.py­ter­lah­den­osa­kas­kun­ta.fi

               sekä kylän ilmoitustauluilla Opistonmäellä,Santaniemen tienhaarassa ja Hepo-

               niemellä


15. Kalanpoikien istutus:

               Kalanpoikasia ei istuteta vuonna 2020-11-14


16. Kokouksen päättäminen: 

               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello20:12

_________________________                                              _________________________

             Arto Iivari                                                                                 Arto Salopaasi

          Puheenjohtaja                                                                                    SihteeriOlemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi ja vastaavan kokouksen kulkua


Virolahdella 14 päivänä marraskuuta 2020_________________________                                              __________________________                             

           Hannu Iivari                                                                              Tapio Mäkinen

     Pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­ja              Pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­ja                                                              
DSC01869.JPG-me