1fishingbutt-og.gif

Osa­kas­kun­nan vuo­si­kokous 05.04.2019 Museon saunalla klo 19.00

TekstisiKokouksen avaus:

1.  Osakaskunnan puheenjohtaja Arto Iivari avasi kokouksen klo 18.00


2.   Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta:

             - Puheenjohtajaksi valittiin Arto Iivari ja sihteeriksi Arto Salopaasi


3.   Kokouksen osanottajat:

               Arto Iivari,Arto Salopaasi,Kyösti Rinnemaa

               Hannu Iivari,Jarmo Peltola,Matti Ihalainen,Timo Takala 

                            

4.   Pöytäkirjan tarkastajien valinta:

             -Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Ihalainen ja Kyösti Rinnemaa


5.   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi


6.   Esityslistan hyväksyminen:

             - Kokouksen esityslista hyväksyttiin


7.   Vuoden 2018 toimintakertomus:

            - Toimintakertomus hyväksyttiin

    

8.   Esiteltiin tilit ja luettiin tilintarkastajien lausunto.Tilinpäätös vahvistettiin.


9.   Tili-ja toimintakertomuksen,sekä tilintarkastajan lausunnon perusteella myönnettiin hallitukselle

        ja muille tilivelvollisille yksimielisesti tili-ja vastuuvapaus vuodelta 2018.


10.  Talousarvio 2020:

             - Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2020,jonka ylijäämä on 613,00 Euroa


11.  Toi­min­nan­tar­kas­ta­jat:

              - Seppo Rintelä jatkaa toiminnan tarkastajana.

             - Toiseksi valittiin Janne Pakkanen

             - varalla Timo Peltola.


12.   Maksettavat palkkiot:

              - Puheenjohtajan palkkio 50,00 Euroa

             - Sihteerin palkkio 60,00 Euroa

             - Kirjanpito palkkio 100,00 Euroa

            - Matkakorvaukset laskun mukaan


13.   Kokousedustajat:

           - Kokouksissa edustavat puheenjohtaja ja/tai sihteeri


14.   Vuosikokous pöytäkirja:

           - Todettiin,että kokouspöytäkirja on nähtävissä osoitteessa

              www.py­ter­lah­den­osa­kas­kun­ta.fi 15.    Roskakalan poistokalastus:

             - Rysäpaikkkojen vuokrasopimus hyväksytään,kun sopimukseen tarkennetaan

                vuokra-aika.Kokouksen vaatimus yksi vuosi.

            


16.    Kalanpoikien istutus:

             - Kuhanpoikasia ei vuonna 2019 istuteta.


17.   Muut asiat:

             - Allekirjoitettiin ka­las­tuk­sen­val­von­nan valtuutus Arto Salopaasille

               ajalle 01.04.2019 - 25.09.2022 


18.    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:50


_________________________________                                              _____________________________

                         Arto Iivari                                                                                              Arto Salopaasi

                      Puheenjohtaja                                                                                              Sihteeri


Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi ja vastaavan kokouksen kulkua


Virolahdella _____ päivänä _________kuuta  2019_________________________________                                             ______________________________

                     Matti Ihalainen                                                                                       Kyösti Rinnemaa

               Pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­ja                                                                              Pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­ja

                                                           

         Liitteet:

                      Asialista

                      Toimintakertomus 2018

                      Tilintarkastajien lausunto

                      Talousarvio 2019


index.jpg-me