Pyterlahden Osakaskunta
Virolahti

               Kokouspöytäkirjat:

Vuosikokous 12.04.2024

Paikka: Kotiseutumuseo Museotie 133 49900 Virolahti

                                                                           1.Kokouksen avaus:

                                                                                        -Puheenjohtaja Arto Iivari avasi kokouksen kello 19:00

                                                                           2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta:

                                                                                            -Puheenjohtajaksi valittiin Arto Iivari ja sihteeriksi Arto Salopaasi

                                                                         3. Osanottajaluettelo: 

                                                                                           -Arto Iivari,Arto Salopaasi,Hannu Iivari,Kyösti Rinnemaa,Tapio Mäkinen

                                                                                             ,Matti Ihalainen,Timo Takala

                                                                          4. Pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat: 

                                                                                            -Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Ihalainen ja Hannu Iivari

                                                                          5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen:

                                                                                               -Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

                                                                                         6.  Esityslistan hyväksyminen:

                                                                                  Esityslista hyväksyttiin  

                                                                                       7. Toimintakertomus vuodelta 2023 ja sen hyväksyminen:

                                                                               Toimintakertomus vuodelta 2023 hyväksyttiin 

                                                                                         8. Vuoden 2023 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto ja

                                                                                 vahvistetaan tilinpäätös:

                                                                                 Sihteeri  luki tilinpäätöksen,joka oli 1538,98 Euroa alijäämäinen ja

                                                                                       toiminnantarkastajan lausunnon,jonka jälkeen tilinpäätös hyväksyttiin.

                                                                             9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

                                                                            -Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille

                                                                           10. Valitaan kuluvan vuoden toiminnan tarkastaja

                                                                                  Valittiin toiminnantarkastajaksi Seppo Rintelä

                                                                            11. Rautalanselän kunnostushanke

                                                                                     Päätettiin osallistua Rautalanselän kunnostushankkeeseen

                                                                                          Omarahoitusosuus 2000,00 Euroa

                                                                            12. Kuluvan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

                                                                                     Vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin

                                                                           13. Pöytäkirjan esilläolo ja paikka

                                                                                   Pöytäkirja on nähtävillä osakaskunnan kotisivuilla www.pyterlahdenosakaskunta.fi.

                                                                        sekä ilmoitustauluilla Heponiemellä,Santaniemen tienhaarassa ja Opistonmäellä                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                

                                                                                14. Muut asiat

                                                                                           Ei muita asoita

                                                                            15. Kokouksen päättäminen:

                                                                                  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:53                                          Virolahdella 20.4.2024