UA-118190738-1
Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kokouspöytäkirjat:

                                      Vuosikokous 20.04.2018 Kotiseutumuseolla

 

 

                  1.Kokouksen avaus:

                      -Osakaskunnan puheenjohtaja Arto Iivari avasi kokouksen klo 18.00

 

                  2.Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta:

                         - Puheenjohtajaksi valittiin Arto Iivari ja sihteeriksi Arto Salopaasi

 

                  3.Kokouksen osanottajat:

                          - Kokouksessa olivat läsnä:

                             Arto Iivari,Arto Salopaasi,Tapio Mäkinen,Tapio Rintanen,Kyösti Rinnemaa,Hannu Iivari

                             Jarmo Peltola,Matti Ihalainen,Ari Joukainen,Timo Takala

 

                 4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta:

                         - Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Takala ja Ari Joukainen

 

                 5. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

                 6. Vuoden 2018 ja 2019 talousarvio:

                     - Talousarviot hyväksyttiin

 

                 7.Toimintakertomus vuodelta 2017:

                    - Toimintakertomus v.2017 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 hyväksyttiin.

 

                 8. Tilit ja tilinpäätös:

                      Esiteltiin tilit luettiin tilintarkastajien lausunto.Tilinpäätös vahvistettiin.

 

                 9. Tili-ja toimintakertomuksen,sekä tilintarkastajan lausunnon perusteella myön- 

                     nettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille yksimielisesti tili-ja vastuuvapaus

                          vuodelle 2017.

 

                10. Toiminnantarkastajien valinta:

                           - Toiminnantarkastajana jatkaa Seppo Rintelä

                      - Toiseksi valittiin Janne Pakkanen

                           - Varalle Timo Peltola

 

              11. Johtokunnan valinta:

                     - Johtokuntaan valittiin seuraavaksi kahdeksi (2 ) vuodeksi Arto Iivari,Arto Salopaasi,

                            Tapio Mäkinen,Jarmo Peltola,Hannu Iivari                      

                       Puheenjohtaja Arto Iivari

                           Sihteeri Arto Salopaasi

 

 

                     12. Maksettavat palkkiot:

                        - Puheenjohtajan palkkio 50,00 Euroa

                            - Sihteerin palkkio 60,00 Euroa

                            - Matkakorvaukset laskun mukaan

 

 

                      13. Kokous edustajat:

                               - Kokouksissa edustavat puheenjohtaja ja/tai sihteeri

 

                  14.Osakaskunnan kotisivut:

                            - Todettiin,että osakaskunnan kotisivut ovat toiminnassa osoitteessa

                               www.pyterlahdenosakaskunta.fi ja kokouspöytäkirjat sekä mm. kalastuslupien

                         hinnat löytyvät sieltä.

 

                  15. Kalastuslupien hinta:

                               - Kalastusluvan hinta on vuonna 2018 entinen 35,00 Euroa.Esitetty vuodelle 2019

                               hinnaksi 40,00 Euroa,joka myös hyväksyttiin.Koukkupyynti: 30,00 euroa/10 koukkua.

                          Kyläläisiltä ei pyydysmaksua peritä.Kylän ulkopuoliset ja mökkiläiset maksavat 35,00 €

                               ja vuodesta 2019 40,00 €.

 

                   16. Roskakalan poistokalastus:

                        - Keskusteltiin roskakalojen poistokalastuksesta.Päätettiin,että rysäkalastusta roskakalojen                        

                          poistoon ei hyväksytä,koska kalastajilta on tullut sovittujen rysämäärien jälkeen lupa-anomus

                          viidelle rysälle.Sopimus oli kahdesta rysästä.

 

                     17. Kalanpoikien istutus:

                                  - Istutetaan kuhanpoikasia 2000,00 Eurolla,jos ELY-keskus ei kumoa tai muuten jättää

                                    huomioimatta kokouksen kielteisen päätöksen koskien poistokalastusta.

 

                     18. Muut asiat:

                                   - Pilkkikilpailujen osanottomaksu 1,00 €/osanottaja

                                   - Päätettiin ottaa osakaskunnan pankkitilille verkkopankkitunnukset helpottamaan

                                      rahaliikennettä,koska Kymenlaakson Osuuspankki sulkee konttorin Virojoella.

 

                     19.Kokouksen päättäminen:

                                 - Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10