Pyterlahden Osakaskunta
Virolahti

Tietoa Osa­kas­kun­nas­ta


Vesialue sijaitseeVirolahden kunnanRautalanselän länsiosassa,rajoittuen pohjoisessa Virojoen vesialueeseen,idässä Hämeenkylä-  Kiiskilahden ja etelässä Vilkkilän vesialueeseen ja on näin ollen  pinta-alaltaan yhteensä 661,2359 hehtaaria.
            

       Pinta-alatiedot: 

                                                                       Yht. vesialue 935-421-876-1 

                                                                       Rekisteröity:       27,6119 ha 

                                                                                      Vesi:       27,6119 ha
                                        -----------------------------------------
                                                                      Yht. vesialue: 935-421-876-2  

                                                                        Rekisteröity:     227,7019 ha

                                                                                     Maa:        0,1600 ha      

                                                                                       Vesi:     227,5419 ha
                                          -----------------------------------------  
                                                                       Yht.vesialue: 935-421-876-3  

                                                                      Rekisteröity:     171,0000 ha  

                                                                                       aa:          0,1200 ha  

                                                                                    Vesi:     170,8800 ha
                                                 ------------------------------------
                                                                      Yht.vesialue: 935-421-876-4     

                                                                    Rekisteröity:      235,4420 ha

                                                                                 Maa:           0,2399 ha

                                                                                   Vesi:        235,2021 ha


                                                             ----------------------------------------