Pyterlahden Osakaskunta
Virolahti

               Kokouspöytäkirjat:

Vuosikokous 28.07.2023

Paikka: Kotiseutumuseo Museotie 133 49900 Virolahti

1.Kokouksen avaus: -Puheenjohtaja Arto Iivari avasi kokouksen kello 19:00

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta:-Puheenjohtajaksi valittiin Arto Iivari ja sihteeriksi Arto Salopaasi

3. Osanottajaluettelo: -Arto Iivari,Arto Salopaasi,Hannu Iivari,Kyösti Rinnemaa,Tapio Mäkinen,Matti Ihalainen

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat: -Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Ihalainen ja Hannu Iivari

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen:-Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

6.  Esityslistan hyväksyminen: Esityslista hyväksyttiin  

7. Vuoden 2022 toimintakertomus: Vuoden 2022 toimintakertomus hyväksyttiin 

8. Vuoden 2022 tilit ja toiminnanyarkastajan lausunto: Tilit ja toiminnantarkastajan lausunto hyväksyttiin  

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille:

       -Tilinpäätös,jossa tilikauden ylijäämä on 647,34 Euroa,hyväksyttiin

      -Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille

10. Vuoden 2023 toimintasuunnitelma: Päätettiin istuttaa kuhanpoikasia 3000 Eurolla

                                                                                     - Kalastuksenvalvontaa tehostetaan

11. Vuoden 2023 talousarvio: Talousarvio hyväksyttiin

                                                                Lisätään valvontakulut 150 Euroa

12: Johtokunnan jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle: Johtokunnassa jatkavat entiset jäsenet

                                                                                                 - Arto Iivari

                                                                                                 - Arto Salopaasi

                                                                                                 - Hannu Iivari

                                                                                                 - Jarmo Peltola

                                                                                                 - Tapio Mäkinen

13. Toiminnantarkastajan valinta: Toiminnantarkastajana jatkaa Seppo Rintelä

14. Kalastuksenvalvojan valtuutus: Kalastuksenvalvojaksi valtuutettiin Arto Salopaasi Pyterlahden Osakaskunnan vesialueelle  

15. Pöytäkirja nähtävillä: Pöytäkirja on nähtävillä osakaskunnan kotisivuilla www.pyterlahdenosakaskunta.fi

                                                   sekä kylän ilmoitustauluuilla Heponiemellä,Santanniemen tienristeyksessä,

                                                    ja Opistonmäellä.

16. Muut esille tulevat asiat: Muita asioita ei esitetty

17. Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:44

     Virolahdella 28.7.2023