Pyterlahden Osakaskunta
Virolahti

Kokouspöytäkirjat:

Vuosikokous 06.05.2022

Paikka: Kotiseutumuseo Museotie 133 49900 Virolahti

1.Kokouksen avaus: -Puheenjohtaja Arto Iivari avasi kokouksen kello 19:00

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta:-Puheenjohtajaksi valittiin Arto Iivari ja sihteeriksi Arto Salopaasi

3. Osanottajaluettelo: -Arto Iivari,Arto Salopaasi,Hannu Iivari,Kyösti Rinnemaa,Tapio Mäkinen,Jarmo Peltola

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat: -Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kyösti Rinnemaa ja Hannu Iivari

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen:-Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esityslistan hyväksyminen: -Esityslista hyväksyttiin.

7. Toimintakertomus vuodelta 2021: -Toimintakertomus hyväksyttiin

8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022: -Kalastuksenvalvojiksi pääsevät kaikki  mahdolliset halukkaat ja entinen uusii valvojankorttinsa,

                                                                                  kun selviää seuraavien valvojakokeiden aikataulu.

9. Esitellään tilit ja tilintarkastajan lausunto: Tilinpäätöksen vahvistaminen: -Sihteeri esitteli tilit ja tilinpäätös vahvistettiin-

10. Vastuuvapauden myöntäminen: -Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

11. Vuoden 2022 talousarvion vahvistaminen: -Talousarvio vahvistettiin

12. Tilin-ja toiminnantarkastajana jatkaa Seppo Rintelä

13. Pöytäkirja on nähtävillä osakaskunnan kotisivuilla www.pyterlahdenosakaskunta.fi ja ilmoitustauluilla Santaniemen tienhaarassa,

     Opistonmäellä,Heponiemellä ja Ihalaisenmäellä.

14. -Kalanpoikasia ei istuteta vuonna 2022.

15. Lausunto kunnan rakennusvalvonnalle koskien kiinteistöä Hiekkaranta rek.numero 935-421-1-224 laiturin-ja maansiirtotöitä:

          -Lausunto laadittu ja lähetään rakennnusvalvontaan.

16. Muut esille tulevat asiat: -Muita asioita ei tullut esille.

17. Kokouksen päättämminen: -Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:52

           Virolahti 07.05.2022